Zoekveld

Een aantal internationale gezondheidsorganisaties vraagt een uitdrukkelijk verbod op het gebruik van zonnebanken. Die veroorzaken wereldwijd nog altijd veel gevallen van huidkanker. Terwijl het bewezen is dat in landen waar de zonnebank verboden is, er minder huidkanker is. Dat meldt de Stichting tegen Kanker.

Wie onder de zonnebank wil gaan, moet vanaf 1 januari een doktersattest voorleggen met daarop zijn of haar huidtype. De maatregel werd genomen om mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste huidtype, te beschermen - zij mogen geen zonnebank gebruiken. Het huidtype kan bepaald worden door een arts, of door het zonnecentrum zelf, als het over een toestel beschikt dat de huidgevoeligheid kan bepalen.

De Belg beschermt zich tegen de zon op vakantie, maar doet dit onvoldoende in eigen land, blijkt uit een enquête

De timing van de campagne is niet toevallig gekozen: zonnebankgebruik is het hoogst net voor de zomer

De Raad van State schorst de strengere regels voor zonnebankcentra niet

De Raad van State schort de nieuwe regelgeving voor zonnebankcentra, die de klanten onder meer verplicht een doktersattest voor te leggen met daarop hun huidtype, voorlopig niet op.

De Nederlandse vereniging van dermatologen adviseert de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om de zonnebank af te zweren.

De Belgische zonnebanksector start een juridische procedure tegen het nieuwste Koninklijk Besluit van Minister Kris Peeters (24 sept 2017) door het indienen van een beroep tot opschorting en nietigverklaring van het KB. Dit KB was echter een stap in de goede richting omdat het gebruikers beter beschermt tegen en inlicht over de gevaren van de zonnebank. Daarom stelt Stichting tegen Kanker zich tussenkomende partij in het kader van de procedure voor de Raad van State.

De sector van de zonnebankcentra trekt naar de Raad van State tegen de maatregel die klanten verplicht een doktersattest te hebben waarop het huidtype vermeld staat.

Kris Peeters had een jaar geleden aangekondigd dat er meer controles op zonnecentra zouden komen

Pagina's