Zoekveld

Medische verkiezingen - Artsen stemmen voor het eerst volledig elektronisch
06/06/2018 - 10:28

De medische verkiezingen die dit jaar plaatsvinden van donderdag 7 juni tot en met dinsdag 26 juni (om middernacht) hebben alvast deze primeur: de 50.612 kiesgerechtigde artsen zullen enkel nog elektronisch kunnen stemmen via de beveiligde webapplicatie van het Riziv. Ze hebben daarvoor hun identiteitskaart, hun pin en een eID-lezer nodig, maar ook een "token" (een unieke cijferlettercode) die hen per post is toegezonden, nadat hun kiesrecht werd vastgesteld. Met het uitbrengen van hun elektronische stem zullen ze de zetels verdelen in de overlegorganen van de ziekte en invaliditeitsverzekering, het Riziv. Dat gebeurt om de vier jaar.

Tussen 7 en 26 juni kunnen alle artsen elektronisch hun stem uitbrengen voor één van de drie deelnemende artsensyndicaten. Kunnen, maar ze moeten niet, er is geen stemplicht. "Woensdag sturen we een brief met de steminstructies en het stemtoken. De resultaten van de stemming maken we bekend op 28 juni", liet de woordvoerster van het Riziv dinsdag aan Belga weten.

"Bij de vorige verkiezingen was er een deelname van 37,54 procent", zegt Peter Backx, communicatiedeskundige van het grootste artsensyndicaat, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, afgekort als BVAS-ABSyM in beide landstalen. "We hopen dit cijfer dit keer op te krikken. Jammer genoeg is er niet veel tot deelname aanzettende communicatie vanwege de overheid. "

BVAS-ABSyM zelf heeft de voorbije weken van zijn kant niets onverlet gelaten om de artsen te stimuleren tot het uitbrengen van zijn stem. Via affiches en een dagelijks bombardement met verkiezingsvideo's waarin een mix van ervaren en jonge artsen en mannen en vrouwen de kiesgerechtigde arts proberen te verleiden met de slogan "Geef toe, U denkt zoals wij". Het verkiezingsprogramma telt 20 actiepunten, variërend van "Huisarts heeft centrale rol", "Medebeheer van artsen" en "Betere veiligheid voor artsen" tot "Toepassing spilindex op artsenhonoraria" en "Voor een sterke belangenverdediging".

Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) plaatst onder meer "Correcte verloning" en "Goede verhouding werkbelasting/familiaal- en sociaal leven" centraal in zijn programma, naast "Solide ondersteuning en omkadering" en "Betere sociale bescherming". Voorts wil deze artsenvereniging de "Centrale rol van de huisarts in de gezondheidszorg verder versterken", "Work-life balance" en "De samenwerking bevorderen".

De Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) zegt onder het motto "Durven veranderen" te kiezen "voor een toekomstgericht, positief en dynamisch project voor de noodzakelijk geïntegreerde eerste, tweede en derde lijn zodat alle artsen ook binnen 10, 20, 30 of 40 jaar hun job nog met ongelooflijk veel goesting en een onnavolgbare toewijding voor hun patiënten kunnen blijven uitvoeren".

Met hun stem bepalen de leden van het medische korps in ons land tussen 7 en 26 juni mee de koers die het gezondheidsbeleid de volgende jaren zal nemen. Het gaat om de beslissingen die in alle raden en commissies van zowel het Riziv, de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, als de gemeenschappen worden genomen. Zo zetelen ze onder meer in de Medicomut, het overlegorgaan van artsen en de ziekenfondsen waarin onder meer over tarieven, terugbetalingen en beleidsintenties wordt overlegd. Er zijn drie artsensyndicaten die erkend werden door het Riziv: de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, (BVAS-ABSyM), geleid door dr. Marc Moens, Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS), met dr. Rienier Hueting als voorzitter, en de jongste telg, de Alliantie Artsenbelang Domus Medica, kortweg AADM met voorzitter Peter Hoffman.

Bij de specialisten haalde BVAS-ABSyM vier jaar geleden 5 op de 6 zetels en Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) haalde 1 op de 6 zetels. Bij de huisartsen haalde AADM 3 zetels, Het Kartel (ASGB-GBO-MoDeS) 2 zetels en BVAS-ABSyM 1 op de 6 zetels.