Zoekveld

Elektronisch voorschrift toch niet verplicht vanaf 1 juni, Riziv vraagt om wel te starten
28/05/2018 - 09:01

Het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen wordt dan toch niet verplicht vanaf 1 juni 2018. Het Riziv vraagt echter aan de voorschrijvers om vanaf juni toch over te stappen op het elektronisch voorschrift om de positieve evolutie die werd ingezet, voort te zetten.

Eind april maakten al ongeveer 15.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen, aldus het Riziv, dat spreekt van een positieve evolutie. Eind vorig jaar zette het Verzekeringscomité het licht op groen om het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken vanaf 1 juni, uitgezonderd voor huisbezoeken en bepaalde leeftijdscategorieën van voorschrijvers.

Omdat nog niet alle procedures zijn afgerond, wordt het verplichte gebruik van het elektronisch voorschrift echter uitgesteld. Zo heeft de Raad van State een advies geformuleerd over het wetsontwerp dat de verplichting tot elektronisch voorschrijven invoert. Het ontwerp gaat nu voor finale bespreking naar de Kamer en daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een uitvoeringsbesluit zal ten slotte de datum van inwerkingtreding en de uitzonderingen bevestigen.

Het Riziv doet maandag echter een "warme oproep" naar de voorschrijvers om niet te wachten tot de definitieve inwerkingtreding.

Marc Moens, de voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, vindt het jammer dat de verplichte invoerdatum door juridische redenen wordt uitgesteld, terwijl er al zoveel inspanningen zijn gedaan om alle voorschrijvers op de hoogte te brengen en ze te overtuigen om over te stappen op elektronische voorschriften. "Dit komt niet goed over wat betreft de overheid. (Minister van Volksgezondheid Maggie) De Block wil zoveel mogelijk mensen overtuigen om elektronisch voor te schrijven. Ik ben er ook van overtuigd dat dat de toekomst is, maar het is stilaan een Processie van Echternach aan het worden", zegt Moens, die eraan herinnert dat het elektronisch voorschrift in eerste instantie al op 1 januari verplicht ging worden. "Enerzijds krijgen we meer tijd om me nsen te overtuigen, anderzijds is het ongelukkig dat een systeem dat klaar is om uitgerold te worden, wordt tegengehouden."

Volgens Moens zijn de artsen vandaag erg verdeeld over de elektronische voorschriften, en is er geen duidelijke lijn te trekken tussen wie wel of niet tevreden is met de invoering ervan. Wel is bekend dat elke maand al 5 miljoen elektronische voorschriften worden opgesteld, en dat 103 van de 120 ziekenhuizen klaar zijn voor de invoering.

> zie ook de website van het Riziv